RMZO u sustavu CZ

Radio mreža za opasnost ima razvijen komunikacijski sustav koji se može koristiti u sluačju izvanrednih situacija. Jedan je takav sustav aktiviran, vezano uz situaciju s korona virusom i potresima, za potrebe Stožera civilne zaštite i lokalne samouprave grada Sveta Nedelja no postoje i drugi sustavi koji su ranije angažirani na području Zagreba. Radi se o sustavima koji se temelje na smjernicama EUCP i RCZ te nisu radioamaterski nego su zamišljeni kao komunikacijska podrška u sklopu mehanizama CZ i TAST ICT modula.