Sudjelovanje na “2.ljetnom kupu DVD-a Rugavica”

Na poziv DVD iz Rugavice predstavnici RMZO prisustvovali su dana 02.rujna 2018,god. na “2.LJETNI KUP DVD-a RUGAVICA” .Predstavnici RMZO na svojem su izložbenom prostoru izložili dio opreme koja se koristi u radu RMZO-a , te pripadnicima DVD-a , kao i ostalim zainteresiranim posjetiocima prezentirali rad udruge , u teoretskom i praktičnom smislu.
Ovi putem zahvaljujemo organizatoru  DVD Rugavica , na pozivu i ukazanom povjerenju !