Sudjelovanje RMZO na vježbi civilne zaštite „RI Quake 2018“

Na vježbi su sudjelovali Tim za spašavanje iz ruševina i Tim za taktičko-tehničke potpore DIP-a CZ Rijeka. Tema vježbe bila je pružanje žurne pomoći u potresom pogođenom području, sukladno međunarodnim operativnim procedurama standardom prihvaćenim od Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Na vježbi je sudjelovalo 60 pripadnika DIP CZ-a Rijeka koji su inače volonteri i članovi udruga eRIpio, Grupe potražnih pasa Rijeka i Radio mreže za opasnost. Sudjelovalo je i devet pripadnika Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Vježba na Čavlima je bila prvi dio vježbe, dok je drugi dio vježbe održan u noćnim satima na području Općine Kanfanar u Istri. Vježba je vrlo uspješno provedena.