Vježba Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite – Odjel Rijeka

 

Miroslav Knežević
Siniša Badovinac

U subotu 21.travnja je Državna intervencijska postrojba civilne zaštite-Odjel Rijeka održala pripremnu fazu vježbe “RIQUAKE-2018”  u Vatrogasnom trening centru Šapjane. Vježbu je vodio zapovjednik DIP-Odjel Rijeka Siniša Badovinac a bio je prisutan i voditelj Službe, zapovjednik DIP CZ – mr. sc. Miroslav Knežević.

Dio članova  TAST ICT-a  koji su sudjelovali na pripremnoj vježbi Državne intervencijske postrojbe CZ RH – Odjel Rijeka ujedno su i članovi strukovne udruge RMZO ( Robert Vatta, Rajko Bačnar, David Bačnar, Dražena Šepić, Marjan Magdić ). Preostali dio članova RMZO bili su prisutni na službenim frekvencijama kao potpora u testiranju prolaznosti veza ( Tomas Kraus , Kristina Pavlović i Nebojša Videc ).