RMZO održao predavanje za Udrugu „eRipio“

Na poziv i u organizaciji udruge eRipio, dana 10. ožujka 2018. RMZO je održao predavanje “Osnove telekomunikacije i osnove rukovanja telekomunikacijskim sredstvima”. Predavač je sa strane RMZO bio David Bačnar koji je članovima udruge eRipio opširno predstavio temu korištenja telekomunikacijske opreme u postrojbama i udrugama uključenim u Sustav ZiS-a.

Članovi eRipia su ujedno i članovi DIP CZ Rijeka MUSAR tima.

U predavanju su obuhvaćeni svi aspekti problematike uspostave i održavanja telekomunikacijske veze koji mogu biti kritična karika u lancu prijenosa informacija na strateškom i taktičkom nivou, uključujući digitalni i analogni način prijenosa glasovnih poruka.

Dogovorena je suradnja koja će započeti već u travnju mjesecu gdje će članovi DIP CZ Rijeka zajedno sa članovima udruge eRipio i RMZO sudjelovati na vježbi nacionalne razine koja će se održati na području PGŽ i županije Istarske. U trodnevnoj vježbi zajedno ćemo proći sve elemente i u realnom okruženju steći sliku o vlastitim mogućnostima i ograničenjima koja određuju naš rad u pravoj situaciji.