Čujnost V3 na području otoka Krka

Na zahtjev JVP Krk izvršeno je terensko izviđanje procjene čujnosti repetitora V3 (analogni VHF) na području otoka Krka od strane strukovne udruge RMZO. Aktivnost se odvijala u dva termina: 28.8.2016. te 02.9.2016 gdje se u prvom dijelu pažnja poklonila zapadnom dijelu otoka, a u drugom istočnom dijelu.

Ispitane su 32 pozicije koje JVP Krk cijeni kao kritične u pogledu telekomunikacijske pokrivenosti predmetnim repetitorom. Ispitivanje se vršilo na način da je jedna ekipa RMZO bila smještena u prostorijama JVP Krk, dok je druga u pratnji djelatnika JVP Krk odlazila na unaprijed dogovorene pozicije.

Prije početka ispitana je ispravnost radio uređaja, kablaže i antene u stožeru JVP Krk, nakon čega je isto učinjeno i sa telekomunikacijskom opremom JVP Krk u vozilu te je ista ocijenjena kao ispravna

Tjedan dana prije početka terenske aktivnosti provodile su se svakodnevne provjere veze sa JVP Krk kako bi se eventualno uočile smetnje ili neispravnosti u radu repetitora .