Obnavljanja telekomunikacijske infrastrukture DUZS-a na području PGŽ

Nadnevka 14. i 15. travnja 2016. provođene su aktivnosti obnavljanja telekomunikacijske infrastrukture DUZS-a na području PGŽ te postavljanje radio mail klijenta u ŽC112 Rijeka.

Aktivnost je započela 14.04.2016. u 10,00 sati, postavljenjem V3 ,a završila 15.04.2016. u 20,00 sati testiranjem i uspostavljenjem veze stanica NPRDRMZO i R51 na HF-ALE sustavu.

Zamijenjena su dva repetitora koja pokrivaju naše područje (V1 na području Ravne Staje i V3 na području mjesta Kras na otoku Krku) , a u ŽC112 Rijeka postavljen je HF radio uređaj te antenska infrastruktura čime je i Rijeka umrežena u DUZS HF sustav.
Djelatnici županijskog centra prošli su i osnovnu edukaciju za rad na novom sustavu.
Uz to je ispitani i postojeći kapaciteti; UKV uređaji i antene kojima raspolaže županijski centar.

Aktivnost je obavljena u 20 radnih sati raspoređenih u dva dana, a u njoj su uz djelatnike DUZS/DIKS sudjelovali i članovi RMZO i udruge eRIpio.

Svima koji su sudjelovali u ovoj aktivnosti se zahvaljujem u ime RMZO.