RMZO – “RADIOAMATERSKO OSPOSOBLJAVANJE ARON 2016” , IG –Slovenija

U subotu 02. travnja 2016. predstavnik RMZO , gdin. Rajko Samueli-Kačić ( sudjelovao je u radu jednodnevnog osposobljavanja u organiziranju i radu radio-komunikacija u izvanrednim situacijama koje su organizirali slovenske kolege u Centru za izobrazbu u IG-u, pored Ljubljane, u organizaciji ARON Slovenija.

Cijeli seminar je bio dobro osmišljen te je bila  prilika  detaljno upoznati se sa njihovim sustavom radio veza kojim se koriste kako radio-amateri tako i razne službe od slovenskih oružanih snaga pa do policije, vatrogasaca i Državne uprave za zaščito in reševanje.

Dobar dio sadržaja i tema već je našim predstavniku  od ranije bio poznat iz našeg rada ,a najzadovoljniji je bio sa saznanjima koje su prezentirali kolege koji su sudjelovali u događajima iz veljače 2014. kada se i kod njih dogodio veliki ledolom i kada su pali mahom svi poznati javno dostupni sustavi komunikacija.

MZO planira u organizaciji i prezentiranju od strane gdin. Rajko Samueli-Kačić  prezentaciju sa materijalima sa tog  seminara.

Na kraju samog seminara sa pojedinim kolegama koji su bliže našoj županiji (Postojna, Ilirska bistrica) dogovorena je i suradnja ,koja se treba sprovesti i institucionalno.

9A3WAG, RMZO-89705

Teme koje su obrađivane na seminaru :

1. Otvorenje i kratko predstavljanje Tilen-S56CT
2. Organiziranost sistema zaštite i spašavanja u Republiki Sloveniji, Janko-S56AFJ
3. Organiziranost ARON ekipa (državna, regijska, opčinska), suradnja  s URSZR i suradnje  K-općine, Nacrt aktiviranja i standardi u opremi, organiziranju i osposobljavanju ekipa radio amatera, Matej-S56ZM
4. Regijski centri za obavješćivanje  i njihova vuoga u sistemu zaštite i spašavanja, Tilen-S56CT
5. Center za obavješćivanje  Republike Slovenije i njegova uloga u sistemu zaštite i spašavanja, S51WC-Franci
6. Sistemi radijskih veza u MORS, koji se uporabljavaju  za potrebe ZiR, Tilen-S56CT
7. Primjeri  iz prakse (ledene kiše, poplave,..), sudjeluju  članovi ARON ekipa, uvod   Tilen-S56CT ili  Matej-S56ZM
8. Uporaba digitalnih komunikacija i ostalih načina  rasa primjerenih za EmComm/ARON, Matjaž-S57MK
9. Primjeri upotrebe  EmComm u  inozemstvu, Matjaž-S57MK
10. Uloga i obveze do IARU R1 EmComm, međunarodna  aktivnost, Tilen-S56CT