Vježba RMZO u suradnji sa postrojbom CZ općine Kostrena, a u sklopu vježbe PUZS Rijeka “Priobalje 2016”.

RMZO je stigao na zborno mjesto u punom sastavu ekipe koja je bila planirana. Odmah je uspostavljen mobilni centar veze na brdu Sopalj te dežurni operateri po terenu na pozicijama koji su pružali potporu postrojbi CZ Kostrena, ali i “markirantima” koji su imali za zadatak igrati “roleplay” ulaska međunarodnih snaga na područje zahvaćeno katastrofom.

Jedan tim je bio navođen iz pravca graničnog prijelaza Rupa, a drugi iz pravca graničnog prijelaza Macelj.

Težište vježbe je bilo na interoperabilnosti i savladavanju protokola rada unutar EU mehanizma CZ.

Sukladno supozicijama organiziran je Entry Point i RDC za snage iz EU koji su vršili komunikaciju sa OSOCC u Rijeci i BoO u Omišlju.

U vježbi su osim gore navedenih sudjelovali i članovi RMZO središnje Hrvatske. Vježbu možemo ocijeniti kao uspješnu, mada ne možemo biti u potpunosti zadovoljni sa više elemenata na kojima moramo i hoćemo poraditi u idućem periodu.

Zahvaljujemo na suradnji svim sudionicima vježbe.