Sastanak udruge RMZO

Kako ove godine slavimo prvu godišnjicu osnutka našli smo za shodno da rekapituliramo period iza nas te da se osvrnemo na ono što je bilo dobro, a što bi moglo biti bolje.

Na osnovu iskustva svi prisutni dali su svoj osvrt na protekli period, ali i prijedloge kako bi budući rad bio što uspješniji i korisniji za zajednicu, ali i za sustav ZiS-a na svim razinama.
Razvoj i rad na operativnoj spremnosti same Udruge, ali i inkorporacija u sustav ZiS-a prioritet je od početka rada Udruge te će se na tome i dalje ustrajati.
Razvoj i širenje telekomunikacijskih sustava donosi sa sobom sve veće izazove te je od velikog značaja blagovremeno detektirati ranjive točke te iznaći način kako ih premostiti stavlja pred nas nove izazove kako u tehničkom tako i profesionalnom smislu koje članovi moraju svladati.
Klimatske promjene također su odlučujući faktor koji se obavezno treba ukalkulirati u ovakav projekt kako bi se kapaciteti, kako ljudski tako i materijalno-tehnički, dizali na optimalan način te da ne bi došlo do njihova dupliranja.
Također je naglašeno kako treba senzibilizirati razne ciljane skupine koje su posredno ili neposredno vezane za ovu tematiku te ih potaknuti na što intenzivniji angažman i aktivno uključivanje u sustav ZiS-a, kao i povezivanje sa već postojećim subjektima kako bi aktivnosti u svakom pogledu bile koordinirane, standardizirane i interoperabilne.

Na osnovu gore navedenog Udruga je u proteklom periodu imala niz aktivnosti koje su kronološki predstavljene u nastavku:
– Puštanje u probni rad repetitora R5 u Omišlju
– Testiranje repetitora R5 u Omišlju
– Radionica-predavanje:Sustav zaštite i spašavanja
U prostorijama Udruge eRipio održana je radionica- predavanje koja je, kao prva u nizu, imala za cilj prisutnim pripadnicima RMZO, DUSZ i eRipio na jenostavan način prikazati principe rada sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Gospodin Siniša Badovinac, zapovjednik PUZS Rijeka je kroz sveobuhvatnu prezentaciju vrlo kompetentno upoznao prisutne sa temeljima sustava ZiS, osnovnim procedurama i standardnim operativnim postupcima za djelovanje u kriznim stanjima i slučajevima elementarnih katastrofa.
Ovo predavanje je članovima RMZO dalo širu sliku o uvjetima i okruženju u kojem će raditi kako bi se cjelokupna RMZO što jednostavnije i lakše uključila u sustav. Ovo je posebno važno ako se ima u vidu visoka dinamika i složeni uvjeti djelovanja u području zaštite i spašavanja tako da je poznavanje procedura i crte zapovjedanja te shvaćanje svojeg mjesta u cjelokupnom sustavu od kritične važnosti.
– Dani civilne zaštite na Korzu
– Dan tehničke kulture na Korzu
– 11. Zborovanje saveza izviđača Hrvatske
Ovogodišnje, 11. po redu zborovanje Saveza izviđača Hrvatske, održano je od 23. do 24. svibnja na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu. Organizator ove manifestacije je Savez izviđača Rijeke uz pokroviteljstvo Grada Rijeke i Primorsko- goranske županije .
–Predstavnici RMZO na događanju 17. ZAGREB RADIO FEST
Ovogodišnji ZAGREB RADIO FEST održao se 12. i 13. lipnja 2015. godine, u Zagrebu, na lokaciji pored Doma Tehnike na Jarunskom jezeru. Sajam je započeo u petak 12.lipnja u 18.00 sati i bio je otvoren do 19.30 sati. U subotu je od 07.00 sati bio otvoren i „BUVLJAK” radio-amaterske opreme.
Predstavnici RMZO , Robert Vatta – predsjednik , i član Zoran Marić nazočili su ovom događanju,te dostojno predstavili RMZO .
– Operativna vježba “GUSLICA” – RMZO
– Operativna vježba “SOPALJ ” – RMZO
– RMZO – OPĆINA KOSTRENA , radionica
Na poziv Općine Kostrena danas 13.srpnja 2015. održana je prva uvodna radionica ka razvijanju potpornog i samodostatnog telekomunikacijskog sustava za potrebe općine, ali i šire.
-RMZO / Guslica – tehnički zahvat repozicije i pravilnog orijentiranja antene
– Aktivnost ispitivanja repetitora na području Ravnih Staja-Poklon-Učka
U aktivnosti su učestvovali pripadnici JVP Rijeka, DUZS/DIKS, članovi RMZO te HČZ PGŽ.
– RMZO u potpori izvođenja SNIPER KUPA 2015.
Radio mreža za opasnost sudjelovala je u organizaciji manifestacije “Sniper Kup 2015″ koje se održalo na strelištu “Kovačevo” na Grobničkom polju u organizaciji HČZ PGŽ.
– Prezentacija RMZO za GAMINGER INICIJATIVU
– Radni sastanak RMZO u Gorskom Kotru na temu pričuvnog sustava veza
Sastanku su nazočili predstavnici UHVIDRA Gorskog Kotara, DVD Vrbovsko, DVD Radočaj, predstavnik općinskog vijeća te predstavnici RMZO.
-U organizaciji Odbora za sport Općine Kostrena, Općine Kostrena, Turističke zajednice općine Kostrena i Ekoregija Kostrena , predstavnici RMZO su sudjelovali u uređivanju TRIM staze sudjelovali u ovoj akciji ili kao volonteri na terenu ( 9A3GKS , 9A3GDT , 9A3GBR ) ili kao operateri za provjeru veze ( 9A3DZL , 9A3GBA)
-Edukacija postrojbi CZ općine Kostrena
Edukacije je obuhvaćala edukaciju u korištenju samih telekomunikacijskih uređaja i sustava u amaterskom i telekomunikacijskom sustavu operativnih snaga ZiS-a.
Nakon demonstracije i predstavljanja rada udruge RMZO članovima postrojbe CZ Kostrena učinjena je preliminarna procjena kapaciteta i čujnosti na području općine Kostrena kao i općinama sa kojima ona graniči.
Detektirane su potencijalne ugroze i mjesta gdje je čujnost loša, a u kojoj bi jedan potporni sustav mogao doći do izražaja.
Uz to sačinjena je i procjena kapaciteta koji su potrebni da bi se područje adekvatno pokrilo.
– Radni sastanak pripadnika Časničkog zbora Slovenije, udruge “Vezist” i RMZO o buduću suradnju između sestrinskih udruga dvije susjedne države.
Suradnja potpornih sustava Slovenije i Hrvatske na ovom planu tim više je potrebna jer se neka područja koja su okarakterizirana potencijalno ugroženim nalaze na granici između dvije države ili ulaze u dubinu prostora obje.
Važno je napomenuti da je do sastanka došlo na inicijativu HČZ RH-ZU te njihove suradnje sa sestrinskom ZSČ.
U delegaciji sa strane kolega iz Slovenije su bili prisutni: Janko Čas, predsjednik udruge VEZIST ; Frančišek Zavašnik, član udruge VEZIST i predsjednik Komisije za nadzor djelovanja Saveza (ZSČ) ; Martin Jugovec, generalni tajnik ZSČ.
– Sastanak sa članovima RMZO iz središnje Hrvatske
Sastanak je bio koncipiran kao uvod u rad RMZO, te postizanje zajdničke platforme poglavito vezano za standardizaciju i interoperabilnost u okviru sustava i kapaciteta koje podiže RMZO, ali sukladno smjernicama (SOP-ovima) telekomunikacijskog sustava ZiS-a u RH i EU. Sastank su organizirale kolege iz RMZO središnje Hrvatske, koje za sada pokriva područje tri županije, a kao gost je sastanku nazočio Robert Vatta, predsjednik udruge.

Kontinuirane aktivnosti Udruge ocijenili smo kao jedan od važnijih čimbenika u kontekstu održavanja spreme, ali i skraćivanja vremena za podizanje kapaciteta u realnoj situaciji.
U proteklom periodu takav pristup dao je učinkovite rezultate u vremenu podizanja nivoa pripravnosti, poglavito tijekom nedavnih uzastopnih potresa na području PGŽ, ali i kod ispada telekomunikacijskog sustava u Zagrebu.
U okviru organiziranih redovnih aktivnosti udruge, „Dnevnih provjera veza“ i SKED-ova u proteklom periodu istknuli bi da je od 28.08.2014. do 28.01.2016.u 21:00h održano:
-VHF-u 145.500 FM i CB-u 27.065 (ch9) FM 1000 veza
-FRN: Od 12.02.2015. – 28.01.2016. :349 dana 698 veza
-HF: 28.312.50 usb od 30.08.2014. – 22.04.2015. 226 dana 226 veza
-REP R5: 145.725 vhf od 04.01.2015. – 09.02.2015. 36 dana 72 veze
-UHF: 433.500 od 25.09.2014. – 26.12.2014. 92 dana 184 veze.
-PMR: 446.043.75 (ch 4) od 25.09.2014. – 26.12.2014. 92 dana 184 veze
U 507 dana (1 godinu i 5mj) po 2 puta dnevno u 11:00h i 21:00h sveukupno je održano 2364 veza.

U proteklom periodu uloženo je mnogo truda i nesebičnog odricanja svih članova Udruge, ali i simpatizera, te su ovom prigodom uručena i priznanja:

Za posebne zasluge u promicanju udruge:
Ines Strenja Linić
Stanislav Linić
Željko Mavrinac

Za posebne zasluge u radu udruge:

Kristina Paulovic i Nebojša Videc

Za kraj dogovorene su i opće smjernice za rad u idućem periodu.