Sastanak sa članovima RMZO iz središnje Hrvatske

Nadnevka 22.12.2015. održan je u Zagrebu sastanak sa članovima RMZO iz središnje Hrvatske.
Sastanak je bio koncipiran kao uvod u rad RMZO, te postizanje zajdničke platforme poglavito vezano za standardizaciju i interoperabilnost u okviru sustava i kapaciteta koje podiže RMZO, ali sukladno smjernicama (SOP-ovima) telekomunikacijskog sustava ZiS-a u RH i EU.
Vremena je bilo malo, a tema puno, pa samim time uspjeli smo se samo “okrznuti” o problematiku i kompleksnost onog čemu stremimo.
Sastank su organizirale kolege iz RMZO središnje Hrvatske, koje za sada pokriva područje tri županije, a kao gost je sastanku nazočio Robert Vatta, predsjednik udruge.