Radni sastanak pripadnika ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV, udruge “Vezist” i RMZO na Učki

Sastanak cijenimo vrlo uspješnim jer je stvorio temelj za buduću suradnju između sestrinskih udruga dvije susjedne države.
Suradnja potpornih sustava Slovenije i Hrvatske na ovom planu tim više je potrebna jer se neka područja koja su okarakterizirana potencijalno ugroženim nalaze na granici između dvije države ili ulaze u dubinu prostora obje.

Važno je napomenuti da je do sastanka došlo na inicijativu HČZ RH-ZU te njihove suradnje sa sestrinskom ZSČ.

U delegaciji sa strane kolega iz Slovenije su bili prisutni:
Janko Čas, predsjednik udruge VEZIST,
Frančišek Zavašnik, član udruge VEZIST i predsjednik Komisije za nadzor djelovanja Saveza (ZSČ)
Martin Jugovec, generalni tajnik ZSČ.