Tečaj MBC Mehanizma Unije za civilnu zaštitu – Moreton in Marsh u Velikoj Britaniji

U svijetlu donošenja novog Zakona o Civilnoj zaštiti, koji se nalazi pred drugim čitanjem u Saboru RH, RMZO je intenzivirao svoje aktivnosti ka povezivanju sa drugim specijaliziranim udrugama građana kojima je interes sustav ZiS-a, na području PGŽ, ali i šire.

Stav RMZO je da planiranje priprema i provedbe programa osposobljavanja i uvježbavanja te sudjelovanje u planiranju, organizaciji i provedbi vježbi mora biti beskompromisno standardiziran i usklađen sa standardima u RH i EU.

Kako bi naš rad bio koristan Sustavu ZiS-a edukacija u istom je osnovni preduvjet za rad u nacionalnom i internacionalnom okružju u slučaju velike nesreće ili katastrofe.
Osim biti potpora žurnim i pričuvnim interventnim službama intencija nam je etablirati se kao TAST ITC modul.

Community Mechanism Introduction Course i Module Basic Course su osnova i minimum potrebnog znanja za kvalitetan rad, poglavito iz perspektive spoznaje o samom načinu ustroja i rada Sustava.

Naši članovi koji su ujedno i članovi DIP CZ Rijeka, uz ostale kvalifikacije, nedavno su stekli i ove koje su za naš rad od iznimne važnosti.
Prošlom MBC tečaju nazočio je i član DIP CZ Rijeka, ali i naš član Robert Vatta.
Tečaj MBC Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, proveden je sukladno planiranom programu od 23.-29. svibnja 2015. godine, a isti je organiziran u mjestu Moreton in Marsh u Velikoj Britaniji, u obučnom centru: „The Fire Service Collage“.
Tečaju je prisustvovao 22 polaznika redom iz Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva, Bugarske, Estonije, Francuske, Belgije, Grčke, Italije, Poljske, Rumunjske , Španjolske i Hrvatske.
Instruktori i predavači na tečaju su dugogodišnji istaknuti djelatnici sustava zaštite i spašavanje iz država Europske unije.
Tijekom predavanja, polaznici su bili podijeljeni u tri skupine, a predavanja su organizirana u vidu radionica na kojima su aktivno sudjelovali svi sudionici tečaja kroz praktične vježbe i diskusije.
U sklopu tečaja, kroz cijelo vrijeme trajanja, a paralelno s predavanjima održavala se i vježba u koju su bili integrirani svi elementi potrebni za ulazak i izlazak tima u/iz strane države kojoj je potrebna pomoć, sastanci sa svim mjerodavnim predstavnicima institucija potrebnim za dobivanje valjanih informacija i dozvola za rad te provedbu operacija na određenom prostoru, kao i dobivanje svih uputa potrebnih za početak rada tima koji je došao na ispomoć.
Zadnji dan tečaja organizirana je zajednička diskusija svih instruktora i sudionika tečaja te generalna raščlamba tečaja.

Rad jednog takvog modula u vježbama, ali i u realnoj situaciji je po mnogome specifičan i traži vještine za koje samo poznavanje rada na radio uređajima nikako nije dovoljno.