RADIONICA-PREDAVANJE: SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U prostorijama Udruge eRipio  održana je radionica- predavanje koja je, kao prva u nizu, imala za cilj prisutnim pripadnicima RMZO, DUSZ i eRipio na jenostavan način prikazati principe rada sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Gospodin Siniša Badovinac, zapovjednik PUZS Rijeka je kroz sveobuhvatnu prezentaciju vrlo kompetentno upoznao prisutne sa temeljima sustava ZiS, osnovnim procedurama i standardnim operativnim postupcima za djelovanje u kriznim stanjima i slučajevima elementarnih katastrofa.

Ovo predavanje je članovima RMZO dalo širu sliku o uvjetima i okruženju u kojem će raditi kako bi se cjelokupna RMZO što jednostavnije i lakše uključila u sustav. Ovo je posebno važno ako se ima u vidu visoka dinamika i složeni uvjeti djelovanja u području zaštite i spašavanja tako da je poznavanje procedura i crte zapovjedanja te shvaćanje svojeg mjesta u cjelokupnom sustavu od kritične važnosti.